Kinetic control – liikekontrollihäiriöiden tutkiminen ja terapeuttinen harjoittelu​

Lisäosaamista sekä vastaanottotyöhön että anatomian opettamiseeni tuo jatko-opiskelemani Kinetic control, eli liikekontrollihäiriöiden tutkiminen ja hoitaminen tarkasti ohjatuilla harjoitteilla. 

Kinetic Control on koko kehon lihaksiston toimintaa tutkiva, testaava ja ohjaava metodi. Se on fysioterapeuttien Mark Comerford ja Sarah Mottram kehittämä tarkka ja analyyttinen, biomekaniikkaan ja toiminnalliseen anatomiaan perustuva tapa havainnoida ja normalisoida kehon toimintaa. 

Tutkimus tapahtuu erilaisten suhteellisen yksinkertaisten liikkeiden kautta. Liikkeiden avulla havainnoidaan liikkeen puhtautta suhteessa lihaksiston keskimääräiseen, normaaliin toimintaan. Liikkeestä havainnoidaan mahdollisia muuntuneita liikemalleja. Muuntuneessa liikemallissa jokin liikkeeseen normaalisti osallistuvan lihaksen viereisistä lihaksista alkaa avustaa liikkeessä. Tällöin liikkeestä pääasiassa vastaavassa lihaksessa on aktivoitumisongelma, eli sen hermotus ei toimi oikeaan aikaan suhteessa viereisten lihasten supistumisliikkeeseen. 

Kinetic Control siis mittaa kehon hallintaa ja lihaksiston oikea-aikaista toimintaa. Muuntuneita liikemalleja kutsutaan liikekontrollihäiriöiksi. Liikekontrollihäiriö voi johtua kivusta. Kipu vaikuttaa lihasten hermotukseen vähentämällä pienempien, yksittäisten nivelten yli kulkevien tukilihasten hermotusta, jolloin kevyet liikkeet suoritetaan suuria useiden nivelten yli kulkevilla pinnallisilla lihaksilla. Tällöin liikettä hallitsevat ja säätelevät pienemmät tukilihakset eivät pääse aktivoitumaan kunnolla kevyessä liikkeessä. Tämä taas johtaa hallitsemattomaan liikkeeseen, joka muodostaa riskin kivun tai vaivan uusiutumiseen.

Liikekontrollihäiriölle tyypillistä on että näennäisen kevyet testiliikkeet tuntuvat raskailta ja jos liikkeeseen lisätään vastusta, liike helpottuu. Tämä johtuu siitä että pinnallisemmat, nopeilla motorisilla hermoilla hermotetut lihakset tulevat mukaan liikkeeseen auttamaan syviä hitailla motorisilla hermoilla hermotettuja toiminnanhäiriössä olevia lihaksia. 

Liikekontrollihäiriö voi olla kivuton, mutta kipu aiheuttaa usein liikekontrollihäiriön. Lihasten toiminnan muutos kiputilanteessa on täysin normaalia ja sen on osaltaan tarkoitus suojata kehoa, jotta se pääsee parantumaan. Esimerkiksi nivelkivussa isot lihakset rajoittavat nivelen liikettä, jotta se ei vaurioituisi enempää. Kipu paranee yleensä viimeistään muutamassa viikossa, mutta liikekontrollihäiriö eli lihasten toiminnan muutos saattaa jatkua, mikä voi johtaa kivun uusiutumiseen mutta ei kudosvaurion vaan toiminnanhäiriön kautta. 

Kinetic Control eli liikkeen hallinnan tutkimus ja kehon tasapainotus oikeilla täsmäharjoitteilla voi myös ennaltaehkäistä kehollisia ongelmia. Erityisen suuri merkitys lihaksiston tasapainolla on paljon liikkuville ihmisille: se lisää liikkeen sujuvuutta ja taloudellisuutta. 

Muuntuneet liikemallit voivat aiheuttaa myös jäykkyyttä ja kireyttä ylityöllistetyissä, yleensä kaksi niveltä ylittävissä lihaksissa. Jos sinulla on jatkuvasti lihaskipua tai jäykkyyttä tietyissä kehon osissa, Kinetic Control-mallin avulla tutkittaisiin, miksi kyseiset kohdat ovat jatkuvassa ylijännitystilassa. Liikekontrollihäiriön korjaaminen harjoitteilla saattaa siis auttaa myös jännityksiin ja lihasten rasituksesta johtuviin kipuihin. Tarvittaessa käsittelen kehoa myös manuaalisesti osteopaattisilla tekniikoilla, jotta saan ylikuormittuneet kudokset rentoutumaan. Kivut kuitenkin palaavat yleensä takaisin, jos jännitystä ja ylikuormitusta ylläpitävään liikekontrollihäiriöön ei puututa.

Liikekontrollin tutkiminen ja testaus sekä täsmäharjoitteet voivat estää kivun uusiutumisen. Tule vastaanotolleni ottamaan kehosi takaisin haltuusi!


TUTKIMUKSIA Kinetic Control:sta


”Kireät lonkankoukistajat?” kirjoittamani artikkeli lonkankoukistajista liikekontrollin näkökulmasta.


Juttu opettajastani Kari Niemestä ja Kinetic control:sta Suomessa

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeessä noin kerran kuussa ajankohtaisia kuulumisiani, tiedotusta kurssitoiminnasta ja vastaanotosta sekä muuta kiinnostavaa kehoon, terveyteen ja elämään liittyen <3